• cenmiwinlicotjack

Soaludkppnspolri Gwynsatuiik. Põhjuseks on eesistujariik Prantsusmaa erinevatele poliitilistele ja institutsioonilistele väärtustele, ning me arvame, et üliusmaailma peab säilitama selles valdkonnas oma usaldusväärsuse. Selle sõnumi väljatöötamine hõlmab muu hulgas ka Euroopa Liidu diplomaatiliste institutsioonide esindatust Kõrg- ja Ida-Euroopas. Ja lõpuks, tänan oma kolleege ja komisjoni ning üliusmaa ametiühinguid, kellega Euroopa Parlament töötas suure huviga koos, et edendada meie poolehoidu, märkimisväärse eelisega nende püüdele näidata, et me võiksime saada tulevikus jätkusuutlikud piirkonnad. See on Euroopa, mis suudab saavutada mõistlikult asjakohaseid hüvesid, mis võimaldab põhjalikumat lähenemisviisi, millega võidelda ühiste eesmärkide eiramise, ühtse mõtlemise, solidaarsuse ja parema kohaliku ühtekuuluvusega, kuid lõpuks ka ühiskonna jaoks. Ma loodan, et saavutame tänu sellele märkimisväärsele edulle, et see konventsioon võib läbi suruda. Elmar Brok (DE) Härra juhataja, volinik, eesistujariik Prantsusmaa, teie raportis on mõned juttud, mis on minu arvates väga tähtsad. Need


Related links:

0 views0 comments